Icona
Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Certificats

Podo aprender catalán pola miña conta e logo examinarme para conseguir un certificado oficial?

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

 

Como podo saber se me corresponde algún título de catalán?

Para coñecer se os teus estudos equivalen a algún dos certificados oficiais de catalán, debes consultar a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da Secretaría de Política Lingüística.

Onde deberei solicitar o título de catalán?

Se asistiches aos cursos e aprobaches os exames da CIFALC que convocan as universidades catalás podes solicitar o certificado ao servizo lingüístico da universidade onde superaches os exames.

Se cursaches os estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da SPL (Secretaría de Política Lingüística). Aquí atoparás toda a información sobre os requisitos (estudos cursados, centro de impartición, período de realización, etc.) e onde podes solicitar o certificado oficial.

 

Se superaches os exames oficiais que convoca cada ano a Secretaria de Política Lingüística podes pasar a recoller o diploma nas oficinas da localidade onde realizaches a proba. 

Se finalizaches os cursos e aprobaches o exame de final de nivel (básico 3, elemental 3, intermedio 3, suficiencia 3, superior C2) do Consorcio para a Normalización Lingüística recibirás un certificado homologado no correo electrónico que facilitaras.

 

Se resides fóra de Cataluña, consulta as convocatorias de exames na páxina do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar o diploma correspondente.

 

Podo asistir a cursos presenciais de catalán das universidades catalás sen ser universitario e obter o certificado oficial?

A maioría das universidades catalás ofrecen cursos presenciais de catalán e outorgan certificados equivalentes aos oficiais, aínda que non estudes na universidade. Para máis información sobre os cursos, diríxete aos servizos lingüísticos da universidade correspondente.

Os certificados que obterás se segues estes cursos e superas os exames oficiais expídenos as universidades catalás e tramítaos a Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC) e están homologados pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya.

Como podo obter un título de catalán?

As universidades catalás convocan exames comúns de coñecementos de lingua catalá e, para iso, coordínanse a través da Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC). Outorgan certificados oficiais de lingua catalá aos aprendices dos servicios lingüísticos por medio das convocatorias que permiten acreditar seis niveis de competencia lingüística en catalán: inicial (A1), básico (A2), elemental (B1), intermedio (B2), suficiencia para o persoal docente e investigador (C1) e superior (C2).

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

Onde podo facer os exames de catalán se non vivo en Cataluña?

O Instituto Ramon Llull convoca periodicamente probas oficiais para a avaliación e a certificación de coñecementos de catalán en distintas cidades do mundo co fin de obter os certificados internacionais de catalán. As probas son de distintos niveis e poden presentarse a elas as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalas, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados. As probas para a obtención dos certificados de lingua catalá do Institut Ramon Llull son exames libres deseñados para avaliar a competencia lingüística dos candidatos, independentemente do lugar e do método que seguisen para adquirir a lingua.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar desde a sede electrónica o diploma correspondente.

 

Se sigo algún curso de catalán de Intercat, obterei o certificado oficial de lingua catalá?

Os cursos de Intercat son ferramentas virtuais para aprender catalán dun xeito doado e ao teu ritmo, pero non permiten conseguir automaticamente os certificados oficiais.

As vías para conseguir os certificados oficiais de catalán atoparalas detalladas na páxina Catalán: cursos e certificados.

Onde podo conseguir modelos dos exames oficiais de catalán?

Podes conseguir modelos de exames oficiais e información detallada sobre os trámites para inscribirte ás probas que convoca a Secretaria de Política Lingüística na páxina web Llengua catalana.

Tamén atoparás modelos de exames na páxina web da Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación en Lingua Catalá, no apartado dedicado aos certificados da CIFALC.


O Institut Ramon Llull tamén ten publicados modelos de exames na súa páxina web.