Queres aprender catalán?

Pómoscho moi doado! Co teu esforzo e a nosa axuda, conseguiralo. Pomos ao teu dispor toda unha serie de recursos, guías e actividades que che permitirán alcanzar esta meta.

image/svg+xml
Escribo
Leo
Falo
Curso
Exercicios
En liña
Obxectivos

Descubrir a gramática e o vocabulario básicos da lingua catalá e aspectos prácticos da vida cotiá universitaria.

Descrición

SpeakCat é un curso de catalán, ambientado nun contexto universitario, que ofrece unha serie de exercicios e actividades. Consta de dez unidades. Facilita un dicionario, unha lista de abreviaturas, unha táboa gramatical e un asistente persoal.

image/svg+xml
Escribo
Leo
Falo
Curso
Exercicios
Pdf
Semipresencial
Obxectivos

ofrecer uns coñecementos de catalán básico para estudantes internacionais.

Descrición

curso de iniciación ao catalán que inclúe dez horas dun curso presencial de lingua catalá; dez horas de conversa cun estudante catalán; unha sesión de cultura catalá e unha visita á cidade.

image/svg+xml
Escribo
Leo
Falo
Audio
Audiovisual
Autoaprendizaxe
Curso
Xogo
En liña
Obxectivos

Difundir recursos, ferramentas e materiais didácticos relacionados co ensino e a aprendizaxe da lingua catalá.

Descrición

O curso ofrece catro niveis de aprendizaxe (básico, elemental, intermedio e suficiencia) e cada nivel está organizado en tres graos. Cada grao ten unha duración aproximada duns tres meses, o que equivale a unhas 45 horas de dedicación. Pódese cursar en dúas modalidades, libre e con titoría (modalidade de pagamento).

Espazo creado pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya, o Instituto Ramon Llull e o Consorcio para a Normalización Lingüística.

image/svg+xml
Escribo
Leo
Autoaprendizaxe
Guía didáctica
Materiais lingüísticos
Texto
En liña
Obxectivos

Lograr autonomía na lectura de textos xerais en portugués, español, catalán, italiano e francés nun período de tempo bastante curto, entre trinta e corenta horas, desenvolvendo estratexias de lectura que nos permitirán un uso áxil das pasarelas lingüísticas que nos ofrecen as linguas románicas.

Descrición

Nesta páxina web atoparás unha gramática contrastiva, unha guía didáctica e un pequeno mostrario de textos preparados. Este recurso foi elaborado polos Servizos Lingüísticos da Universidade de Barcelona, co apoio do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Coñezo o país
Conversamos
Texto
Pdf
Obxectivos

vincular a aprendizaxe lingüística á realidade social, histórica e cultural de Cataluña.

Descrición

material de apoio para a aprendizaxe do catalán do alumnado de nivel inicial que segue cursos presenciais, asiste a centros de autoaprendizaxe ou ben participa en programas de intercambio lingüístico. 

Elaborado pola Universidade de Barcelona.

 

image/svg+xml
Conversamos
Conversa
Aplicación
Obxectivos

potenciar o uso social do catalán mediante aplicacións tecnolóxicas.

Descrición

aplicación gratuíta para atopar parella lingüística. O xeolocalizador permite atopar unha persoa voluntaria que fala catalán fluidamente e unha persoa con ganas de aprender a lingua, que teña coñecementos básicos do idioma pero desexe adquirir fluidez. Elaborada pola Plataforma pola Lingua co apoio da Generalitat de Cataluña, o Goberno das Illas Baleares, a Generalitat Valenciana e os donativos de 205 mecenas.

 

image/svg+xml
Coñezo o país
Vivo en Cataluña
Test
Texto
Pdf
Obxectivos

dar a coñecer cal é o uso do catalán

Descrición

Nos últimos anos, centos de estudantes internacionais chegaron a Cataluña sen coñecer cal é a situación lingüística que atoparán no seu día a día. Es un deles? A continuación, detállanse algúns feitos que poden axudarche a coñecer esta situación.

Pílulas de información.

 

image/svg+xml
Coñezo o país
Vivo en Cataluña
Test
Texto
En liña
Obxectivos

«Cataluña nun clic» é unha recompilación de ligazóns a sitios web que proporcionan información útil sobre a vida en Cataluña.

Descrición

este recurso dá acceso a información moi diversa: historia, cociña local, festivais e consellos útiles, entre outros. Se estás pensando en vir a Cataluña a estudar, este é un bo modo de empezar a planificar a túa estancia. Se xa aterraches, é un bo recurso para obter máis información sobre nós.

 

image/svg+xml
Competencia comunicativa
Conversamos
Falo
Texto
vocabulario
Pdf
Obxectivos

familiarizarse coas dúas linguas que máis se falan en Cataluña.

Descrición

esta guía de peto presentarache tanto o catalán coma o castelán. Verás canto teñen en común e que doado é empezar a falalos. Este recurso foi producido polos servizos lingüísticos das universidades catalás co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

 

image/svg+xml
Coñezo o país
Vivo en Cataluña
Texto
Pdf
Obxectivos

dar a coñecer ás persoas que veñen a unha universidade de Cataluña diversos aspectos sobre os hábitos e o funcionamento da sociedade catalá.

Descrición

con esta guía poderás saber como se saúda unha persoa que acabas de coñecer, cando convén tratar a alguén de ti ou de vostede, como actuar cando nos convidan a cear…
 

image/svg+xml
Escribo
Leo
Falo
Audio
vocabulario
En liña
Obxectivos

Proporcionar aos estudantes estranxeiros unha ferramenta que lles ofreza recursos para a comunicación e que lles facilite o aproveitamento dos servizos que ofrece a universidade.

Descrición

As guías de conversa inclúen desde as expresións de uso máis frecuente ata os recursos lingüísticos máis prácticos á hora de atopar aloxamento ou solicitar calquera trámite nos servizos públicos e comerciais. Dispoñibles en 21 linguas que se combinan co catalán. Elaboradas polos Servizos Lingüísticos da Universidade de Barcelona, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Como acoller
Coñezo o país
Pluriculturalidade
Texto
Pdf
Obxectivos

facilitar a tarefa ás persoas que participan na acollida do alumnado estranxeiro que vén estudar ás universidades catalás.

Descrición

diríxese ás persoas que traballan ou colaboran no recibimento e a integración deste colectivo, e ten como obxectivo proporcionarlles uns recursos que lles faciliten a tarefa de acollida.

 

image/svg+xml
Falo
Audio
En liña
Obxectivos

Facilitar a comprensión da fraseoloxía de uso habitual na aula universitaria en catalán, castelán e inglés.

Descrición

Recurso elaborado pola Universidade Politécnica de Cataluña, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Coñezo o país
Pluriculturalidade
Vivo en Cataluña
Test
En liña
Obxectivos

Descubrir e contrastar aspectos culturais de Cataluña cos países de Europa. Favorecer a conciencia intercultural e advertir o que compartimos e o que nos diferencia.

Descrición

Preguntas de tipo test sobre aspectos sociais de varios países.

 

image/svg+xml
Escribo
Leo
Falo
Sociolingüística
Audiovisual
Materiais lingüísticos
Texto
En liña
Obxectivos

Mellorar as competencias lingüísticas e comunicativas no ámbito académico e profesional. A maioría dos contidos de Argumenta son aplicables ao catalán, pero tamén a outras linguas.

Descrición

Argumenta estrutúrase en 24 unidades temáticas de consulta independente e desiguais no referente á súa extensión e ten dúas concrecións materiais, unha como recurso de consulta e outra como produto formativo dos servizos lingüísticos universitarios cataláns. Elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona e a Universidade Politécnica de Cataluña, coa colaboración do resto de universidades catalás e co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Como acoller
Conversamos
Conversa
Texto
vocabulario
Pdf
Obxectivos

ferramenta de apoio aos mentores e voluntarios lingüísticos que participan en programas de acollida das universidades catalás e que con frecuencia levan a cabo a súa práctica lingüística con estudantes doutros lugares do mundo que non saben catalán nin castelán ou teñen un coñecemento moi básico destas linguas.

Descrición

contén frases e expresións para practicar, contidos gramaticais complementarios explicados de forma sinxela e información cultural de interese para as persoas acabadas de chegar ao noso país. Este recurso recibiu o apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Competencia comunicativa
Leo
Falo
Audiovisual
Texto
En liña
Obxectivos

Mellorar a calidade das exposicións orais.

Descrición

Material virtual elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona e a Universidade Politécnica de Cataluña, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Pluriculturalidade
Texto
Pdf
Obxectivos

Guía de lectura rápida e enfoque práctico que convida a reflexionar sobre as semellanzas e diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse: as relacións entre profesorado e alumnado, os costumes na mesa, o valor da puntualidade, o espazo que se debe manter nunha conversa, os niveis de ruído ou a linguaxe corporal son algúns dos temas que se tratan.

Descrición

Concibiuse especialmente para estudantes, profesores e persoal de administración e servizos que teñen previsto realizar unha estadía académica nunha universidade estranxeira ou que traballan acotío con persoas de todo o mundo.

image/svg+xml
Competencia comunicativa
Escribo
Texto
Pdf
Obxectivos

Garantir a calidade lingüística e a coherencia dos documentos institucionais e académicos que xeran as universidades.

Descrición

Guía breve para redactar contidos académicos de acordo cos estándares de calidade universitaria. Elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Xirona, a Universidade Politécnica de Cataluña, a Universidade Rovira i Virgili e a Universidade de Vic – Universidade Central de Cataluña, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Economía e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Pluriculturalidade
Xogo
Test
En liña
Obxectivos

Dar a coñecer aos usuarios do xogo a diversidade lingüística, darlles pistas para desfrutar dela e achegarlles de xeito lúdico unha visión aberta da vivencia das linguas e da súa aprendizaxe.

Descrición

O Test de apertura lingüística presenta ao xogador vinte e cinco preguntas con enunciados que debe puntuar entre 0 e 5. O xogador ten un retorno explicativo para cada pregunta e, tras respondelas todas, obtén unha puntuación que indica o seu nivel de apertura ás linguas. Sexa cal for a puntuación obtida, quen participe no xogo pode ler, ao final, un perfil completo da persoa «aberta ás linguas».

image/svg+xml
Como acoller
Conversamos
Conversa
Texto
vocabulario
Pdf
Descrición

Fichas de apoio para as persoas (mentores, voluntarios lingüísticos) que acollen os estudantes que se inician na aprendizaxe do catalán. O material consta de sete fichas que reflicten situacións reais do día a día e conteñen léxico e expresións habituais e información gramatical.

Este proxecto foi elaborado polos técnicos de dinamización lingüística dos servizos lingüísticos universitarios co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

image/svg+xml
Pluriculturalidade
Texto
Pdf
Obxectivos

O obxectivo deste decálogo é difundir entre a comunidade universitaria un material que dea algúns consellos, prácticos e comprensibles, para ser unha persoa lingüisticamente sostible e comprometida coa preservación da biodiversidade lingüística.

Descrición

Pódese ler en alemán, bérber, inglés, catalán, español, francés, esperanto, éuscaro, galego, grego, italiano, xaponés, occitano e na lingua de signos catalá, castelá e internacional.

image/svg+xml
Como acoller
Conversamos
Pluriculturalidade
Conversa
Pdf
Obxectivos

Proporcionar ideas, orientacións e propostas para xestionar de forma autónoma os intercambios lingüísticos e reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse.

Descrición

A guía, editada en formato PDF e dispoñible en varias linguas (catalán, castelán, inglés, francés, alemán, italiano, occitano, portugués e chinés), consta de dous apartados. No primeiro, explícase en que consiste un intercambio lingüístico e trátanse temas como a estrutura do encontro, a duración, o lugar ou as actividades que se poden levar a cabo. No segundo, propóñense temas de conversa e ofrécese información para reflexionar sobre as semellanzas e as diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse.

Recurso elaborado polos servizos lingüísticos universitarios co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.

 

image/svg+xml
Materiais lingüísticos
Texto
En liña
Obxectivos

Ofrecer un portal terminolóxico de referencia, resolver as dúbidas que poidan xurdir a través de recompilacións de terminoloxía multilingües.

Descrición

Contén os termos, as definicións, as equivalencias en diferentes idiomas e recursos moi útiles para redactar textos académicos de calidade.

image/svg+xml
Comezo a falar
Conversamos
Conversa
vocabulario
Pdf
Obxectivos

Ofrecer vocabulario básico en imaxes que se dirixe ás persoas que acaban de chegar a Cataluña e non coñecen a lingua catalá.

Descrición

Ten dúas partes: a primeira parte consiste nun vocabulario en imaxes; a segunda parte está integrada por unha breve guía de conversa. O vocabulario ten máis de mil palabras en catalán, que aparecen asociadas a unha ilustración e están agrupadas por temas (a gardería, a escola de adultos, a farmacia, as herbas e as especias, as comidas, etc.). O centro de interese ao que corresponde cada lámina atópase en catalán, castelán, francés, inglés, italiano, alemán, árabe, chinés, ucraíno e ruso. Inclúe un mapa comarcal e un mapamundi.

 

image/svg+xml
Materiais lingüísticos
Texto
En liña
Obxectivos

Ofrecer recursos e pautas que axudan a redactar textos científicos e técnicos. 

Descrición

Recomendacións para acadar a función principal dos textos e linguaxe especializados: informar, transmitir e intercambiar coñecementos do xeito máis directo e obxectivo posible. 

image/svg+xml
Comezo a falar
Conversamos
Audio
Conversa
vocabulario
MP3
Pdf
Obxectivos

S’adreça a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals.

Descrición

recompilación de conversas sobre temas da vida cotiá que se inician por un nivel básico e van aumentando de dificultade. Os diálogos pódense ler en formato PDF e escoitar en MP3.

image/svg+xml
Como acoller
Comezo a falar
Competencia comunicativa
Conversamos
Escribo
Leo
Falo
Autoaprendizaxe
Guía didáctica
Materiais lingüísticos
Texto
En liña
Obxectivos

Promover a conversa entre os participantes do programa Voluntariado pola lingua (VxL), o profesorado de cursos de catalán presenciais ou en liña como recurso didáctico na aula, o alumnado como material de reforzo fóra da aula e todas as persoas que queiran aprender e practicar catalán.

Descrición

Fils de conversa consta de 10 unidades temáticas que tratan temas de actualidade e en cada unha sempre atoparás catro bloques que chamamos fíos: Mira i parla (‘mira e fala’); Escolta i parla (‘escoita e fala’); Guaita i opina (‘observa e opina’) e Parlem-ne i fem (‘falemos e fagamos’). Cada fío propón catro actividades dirixidas a presentar vocabulario, fomentar a lectura entre iguais, practicar estruturas lingüísticas e comunicativas e, sobre todo, facilitar a conversa.

Este material ofrece máis de 300 actividades que promoven a interacción e a conversa. Consulta a guía de uso (Guia d'ús) para obter unha explicación máis detallada de como funciona.

Elaborado pola Secretaría de Política Lingüística.

image/svg+xml
Como acoller
Comezo a falar
Conversamos
Conversa
Guía didáctica
vocabulario
Pdf
Obxectivos

ofrecer unha proposta didáctica en relación coas láminas para que os profesionais dispoñan dun modelo de fácil aplicación na aula

Descrición

inclúe dúas series diferentes, ambas as dúas indicadas para a acollida lingüística e para un nivel básico. A primeira colección contén 23 láminas que presentan diálogos sobre actividades cotiás e unha guía didáctica para facilitar a súa utilización na aula. A segunda colección contén 17 láminas que presentan diálogos baseados en feitos e personaxes históricos de Cataluña que se recollen en nomes de rúas.

 

image/svg+xml
Comezo a falar
Coñezo o país
Escribo
Leo
Audiovisual
Autoaprendizaxe
Curso
Exercicios
Materiais lingüísticos
vocabulario
En liña
Obxectivos

Ofrecer os recursos léxicos e gramaticais básicos para que un estudante internacional que ten previsto facer una estancia en Cataluña dispoña das ferramentas para comunicarse en catalán en diferentes situación do día a día.

Descrición

Curso de catalán baseado nunha selección de contidos de nivel A1 e cun forte compoñente audiovisual. O fío condutor é unha serie de ficción protagonizada por unha estudante americana, Ella, que acaba de chegar a Barcelona. Os vídeos de ficción compleméntanse con vídeos de contido lingüístico locutados en inglés, materiais diversos, foros e exercicios complementarios. Inclúense tamén referencias culturais.

Curso gratuíto, aberto a calquera persoa do mundo interesada en aprender catalán e coñecer a cultura catalá, elaborado por un equipo interdisciplinario da UPF, co apoio do Departamento de Investigación e Universidades.

image/svg+xml
Conversamos
Falo
Conversa
Texto
vocabulario
Pdf
Obxectivos

facilitar o diálogo e a conversa entre as persoas que aprenden catalán e as voluntarias que forman parte do programa de voluntariado pola lingua, así como nos clubs de lectura e entre os estudantes dos cursos de lingua catalá.

Descrición

trátase de distintos títulos de temas, un material pensado para promover o diálogo e a conversa, á vez que se reforza a aprendizaxe da lingua a través da lectura.

 

Si, no apartado de recursos de Intercat atoparás cursos virtuais de catalán gratuítos. Podes atopar o curso que máis se adecúe ás túas necesidades utilizando os filtros.