A maioría das universidades catalás ofrecen cursos presenciais de catalán e outorgan certificados equivalentes aos oficiais, aínda que non estudes na universidade. Para máis información sobre os cursos, diríxete aos servizos lingüísticos da universidade correspondente.

Os certificados que obterás se segues estes cursos e superas os exames oficiais expídenos as universidades catalás e tramítaos a Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC) e están homologados pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya.

Pes
-30
Seccions
Pes
-30