O Instituto Ramon Llull convoca periodicamente probas oficiais para a avaliación e a certificación de coñecementos de catalán en distintas cidades do mundo co fin de obter os certificados internacionais de catalán. As probas son de distintos niveis e poden presentarse a elas as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalas, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados. As probas para a obtención dos certificados de lingua catalá do Institut Ramon Llull son exames libres deseñados para avaliar a competencia lingüística dos candidatos, independentemente do lugar e do método que seguisen para adquirir a lingua.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar desde a sede electrónica o diploma correspondente.

 

Pes
-34
Seccions
Pes
-34