Se asistiches aos cursos e aprobaches os exames da CIFALC que convocan as universidades catalás podes solicitar o certificado ao servizo lingüístico da universidade onde superaches os exames.

Se cursaches os estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da SPL (Secretaría de Política Lingüística). Aquí atoparás toda a información sobre os requisitos (estudos cursados, centro de impartición, período de realización, etc.) e onde podes solicitar o certificado oficial.

 

Se superaches os exames oficiais que convoca cada ano a Secretaria de Política Lingüística podes pasar a recoller o diploma nas oficinas da localidade onde realizaches a proba. 

Se finalizaches os cursos e aprobaches o exame de final de nivel (básico 3, elemental 3, intermedio 3, suficiencia 3, superior C2) do Consorcio para a Normalización Lingüística recibirás un certificado homologado no correo electrónico que facilitaras.

 

Se resides fóra de Cataluña, consulta as convocatorias de exames na páxina do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar o diploma correspondente.

 

Pes
-28
Seccions
Pes
-28