Guía de apoio ao intercambio lingüístico

image/svg+xml
Como acoller
Conversamos
Pluriculturalidade
Conversa
Pdf
Portada da Guía de apoio para o intercambio lingüístico
Obxectivos

Proporcionar ideas, orientacións e propostas para xestionar de forma autónoma os intercambios lingüísticos e reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse.

Descrición

A guía, editada en formato PDF e dispoñible en varias linguas (catalán, castelán, inglés, francés, alemán, italiano, occitano, portugués e chinés), consta de dous apartados. No primeiro, explícase en que consiste un intercambio lingüístico e trátanse temas como a estrutura do encontro, a duración, o lugar ou as actividades que se poden levar a cabo. No segundo, propóñense temas de conversa e ofrécese información para reflexionar sobre as semellanzas e as diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse.

Recurso elaborado polos servizos lingüísticos universitarios co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Empresa e Coñecemento.