Créditos

Coordinación da web:

Oficina de Política Lingüística
Departamento de Investigación e Universidades

Contido da web:

Servizos lingüísticos das universidades catalás
Oficina de Política Lingüística
Departamento de Investigación e Universidades

Equipo de deseño:

Òmada Interactiva