Cursos de catalán

Antes de seguir un curso de catalán podes efectuar unha proba de nivel para saber cal é o que máis se axusta aos teus coñecementos. Solicita información ao servizo lingüístico da túa universidade. Tamén podes coñecer cal é o teu nivel de catalán mediante a proba que atoparás na plataforma de aprendizaxe virtual de catalán Parla.cat (previamente deberás inscribirte na páxina web; esta inscrición é gratuíta). O resultado das probas de nivel é orientador e permitirache coñecer cal é o teu nivel do idioma para acceder aos cursos. Así mesmo, o Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) tamén efectúa unha proba de nivel previa á inscrición a calquera dos seus cursos.

Universidade de Barcelona

UB

A oferta de cursos de catalán da UB comeza cos niveis iniciais do MECR: A1, semigratuíto e con actividades culturais e visitas incluídas, e A2, especialmente pensado para os estudantes de mobilidade e para as persoas que proceden de fóra do ámbito lingüístico catalán e que se incorporan á vida universitaria. Esta oferta abarca ata os niveis máis avanzados: C1, C2 e linguaxe xurídica catalá.

Ofrécense cursos en modalidade presencial e semipresencial en diferentes campus da UB, e tamén cursos en liña. O profesorado adapta as clases e a metodoloxía a cada grupo, segundo os coñecementos e o perfil do alumnado.

Os cursos impártense en tres grandes períodos: en setembro (inscricións desde xuño), en xullo (inscricións desde abril) e en xaneiro (inscricións desde novembro).

Ademais dos cursos, a UB ofrece materiais diversos e actividades complementarias, como o CATclub e a Bolsa de intercambio lingüístico, dirixidas, principalmente, aos estudantes de niveis iniciais.

Máis información en sl.catala.inicial@ub.edu e sl.formacio@ub.edu.

Universidade Autónoma de Barcelona

UAB

A UAB ofrece formación en lingua catalá ao alumnado recén chegado que se inicia neste idioma. Os cursos teñen como obxectivo facilitar a inserción lingüística e sociocultural destas persoas na UAB e faise unha introdución progresiva á lingua, axustada ás necesidades individuais e ás características do alumnado.

Universidade Politécnica de Cataluña

UPC

Ofrecémosche cursos de catalán de todos os niveis, desde o básico ata o superior. Se queres ter un primeiro contacto coa nosa lingua pódeste apuntar ao curso de iniciación ao catalán para principiantes.

Universidade Pompeu Fabra

UPF

Idiomes UPF ofrece cursos de diferentes modalidades e intensidades de todos os niveis de catalán, desde o nivel inicial A1 ata o nivel superior C2 do Marco Europeo Común de Referencia (MECR). A oferta de cursos actualízase constantemente para satisfacer as necesidades do alumnado, que tanto pode proceder da propia Universidade Pompeu Fabra como doutras. O alumnado poderá acceder, por exemplo, a cursos trimestrais dos niveis A1, A2 e B1 que, en apenas 45 horas, permiten acadar un nivel completo do MECR, así como a cursos mensuais de preparación do exame oficial interuniversitario do nivel C1 ou a cursos semestrais do nivel C2.

Universidade Ramon Llull

URL

Universidade de Lleida

UdL

A UdL ofrece cursos de catalán de todos os niveis, coa posibilidade de obter un certificado oficial. Para aqueles que non tiveron ningún contacto coa lingua, ao comezo de cada semestre organízase un curso intensivo de nivel inicial co obxectivo de dar os coñecementos básicos para se desenvolver na universidade.

Universidade de Xirona

UdG

Como continuación da formación recibida na acollida inicial ou se xa tes algún coñecemento previo de catalán, podes seguir un curso de catalán de nivel A2. Este curso consta dun bloque virtual de traballo tutelado e un bloque presencial de conversa.

Universidade Rovira i Virgili

URV

Na URV podes aprender catalán (de forma presencial ou virtual) e acreditar oficialmente os teus coñecementos de lingua catalá. No Servizo Lingüístico encontrarás unha oferta variada de cursos de A1, A2, B1, B2, C1 e C2 (ademais doutros cursos específicos).

Universitat Oberta de Catalunya

UOC

Os cursos de catalán en liña da UOC están dirixidos a persoas que queren iniciarse neste idioma (cursos de nivel básico, A1 e A2) ou que xa son capaces de usar o catalán en situacións cotiás e moderadamente formais (cursos de nivel B2 a C2). Toda a formación virtual lévase a cabo de forma asincrónica e, en todos os niveis, a aprendizaxe adáptase á túa dispoñibilidade e ao teu día a día.

Universidade de Vic

UVic

Xa sabías que na cidade de Vic e na súa contorna a lingua maioritaria de comunicación é o catalán? Se participas nun programa de intercambio internacional, seguramente poderás asistir a algunhas clases noutras linguas, mais verás que os teus compañeiros se comunican entre eles en catalán. Que che parece aprendelo? Inscríbete nun curso gratuíto dos Servizos Lingüísticos. Se xa falas algunha outra lingua románica, atoparás moitas semellanzas. Aprenderes catalán permitirache coñecer xente nova e descubrir unha nova cultura.

Infórmate en sl@uvic.cat.

Universidade Internacional de Cataluña

UIC

Non importa se acabas de chegar a Cataluña e non sabes nada de catalán. Na UIC Barcelona ofrecémosche cursos semestrais de catalán de todos os niveis e en diferentes modalidades de aprendizaxe. Ademais, a través dos exames oficiais vencellados aos nosos cursos, poderás obter un certificado oficial de catalán.

Universidade Abat Oliba CEU

UAO

Ofrecemos cursos semipresenciais e virtuais, tanto para acreditar un nivel inicial como para mellorar ou refrescar o coñecemento do catalán. Os nosos cursos ofrecen atención tutelada e a posibilidade de te presentares ao exame oficial CLUC, preparado pola CIFALC, ao final do curso.

Imagotipo de Intercat

Aprende catalán fóra de Cataluña.

Máis de 150 universidades de todo o mundo imparten docencia de estudos cataláns.

A Rede Universitaria de Estudos Cataláns no Exterior articula os estudos universitarios de catalán fóra de Cataluña. Coordínaa o Instituto Ramon Llull, que se dedica á promoción da lingua e a cultura catalás fóra do dominio lingüístico. O instituto, ademais, dá soporte ás universidades, o profesorado e os estudantes.

Podes aprender catalán mediante os cursos que ofrecen as entidades públicas como as universidades catalás, o Consorcio para a Normalización Lingüística e, se resides fóra de Cataluña, mediante a formación que ofrece o Institut Ramon Llull. Ademais, podes seguir os cursos virtuais gratuítos que ofrece Intercat.

Os cursos virtuais de catalán que ofrece Intercat son totalmente gratuítos, agás a modalidade con titoría da ferramenta Parla.cat. Tamén son gratuítos os cursos de nivel inicial e básico que ofrece o Consorcio para a Normalización Lingüística.

 

A páxina web de cada universidade informa da oferta formativa sobre cursos de lingua catalá. Podes atopar toda a oferta formativa de cada unha das universidades catalás nesta mesma páxina.

Si, no apartado de recursos de Intercat atoparás cursos virtuais de catalán gratuítos. Podes atopar o curso que máis se adecúe ás túas necesidades utilizando os filtros.

Antes de seguir un curso de catalán podes efectuar unha proba de nivel para saber cal é o que máis se axusta aos teus coñecementos. Solicita información ao servizo lingüístico da túa universidade. Tamén podes coñecer cal é o teu nivel de catalán mediante a proba que atoparás na plataforma de aprendizaxe virtual de catalán Parla.cat (previamente deberás inscribirte na páxina web; esta inscrición é gratuíta). O resultado das probas de nivel é orientador e permitirache coñecer cal é o teu nivel do idioma para acceder aos cursos. Así mesmo, o Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) tamén efectúa unha proba de nivel previa á inscrición a calquera dos seus cursos.

Se resides fóra de Cataluña podes utilizar as ferramentas virtuais de Intercat. A través da formación que ofrece o Institut Ramon Llull podes seguir cursos de catalán presenciais en numerosas universidades de todo o mundo.

A maioría das universidades catalás ofrecen cursos presenciais de catalán e outorgan certificados equivalentes aos oficiais, aínda que non estudes na universidade. Para máis información sobre os cursos, diríxete aos servizos lingüísticos da universidade correspondente.

Os certificados que obterás se segues estes cursos e superas os exames oficiais expídenos as universidades catalás e tramítaos a Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC) e están homologados pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya.

Os cursos de Intercat son ferramentas virtuais para aprender catalán dun xeito doado e ao teu ritmo, pero non permiten conseguir automaticamente os certificados oficiais.

As vías para conseguir os certificados oficiais de catalán atoparalas detalladas na páxina Catalán: cursos e certificados.

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.