Catalán na universidade

A lingua en que se imparte cada materia é unha información pública que adoita aparecer nas guías docentes.