Icona
Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Puc aprendre català pel meu compte i després examinar-me per aconseguir el certificat oficial?

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.

On puc aprendre català si no visc a Catalunya?

Si resideixes fora de Catalunya pots utilitzar les eines virtuals d'Intercat. Per mitjà de la formació que ofereix l'Institut Ramon Llull pots seguir cursos de català presencials en moltes universitats d'arreu del món.

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

UPC. Aquest curs et permet assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana que et permeti expressar-te oralment i per escrit amb correcció, varietat i precisió.

Aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

UPC. Català per a tots els nivells i necessitats.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

La UPC ofereix al PDI el Programa d'aprenentatge i acreditació del coneixement de català.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Consulteu la llengua en què s’imparteixen els grups classe dels graus i dels màsters universitaris en què es vulgueu matricular.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Consulta l’oferta de formació en idiomes de la UAO CEU del 2021-2022!

Descarrega’t tota l’oferta aquí: Cursos d’idiomes 2021-2022.

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

L'oferta del curs 2021-22 i la informació sobre la matrícula ja es pot consultar a la pàgina web del Servei lingüístic.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Nivells: A1 (inicial), A2, C1 i C2 (superior).
Durada: 20 o 45 h
Inici: octubre
Modalitats: presencial, telepresencial o virtual

Més informació