Vols aprendre català?

T'ho posem ben fàcil! Amb el teu esforç i la nostra ajuda, ho aconseguiràs. Posem al teu abast tota una sèrie de recursos, guies i activitats que et permetran assolir aquesta fita.
image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Parlo
Àudio
Audiovisual
Autoaprenentatge
Curs
Joc
En línia
Objectius

Difondre recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana.

Descripció

El curs ofereix quatre nivells d'aprenentatge (Bàsic - Elemental - Intermedi - Suficiència) i cada nivell està organitzat en tres graus. Cada grau té una durada aproximada d'uns tres mesos que equival a unes 45 hores de dedicació. Es pot fer amb dues modalitats, lliure i amb tutoria (modalitat de pagament).

Elaborat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Parlo
Curs
Exercicis
En línia
Objectius

Descobrir la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua catalana. També conté exercicis i activitats relacionats amb aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària.

Descripció

SpeakCat és un curs de català ambientat en un context universitari, amb exercicis i activitats. Consta de 10 unitats. Facilita un diccionari, un llistat d'abreviatures, un quadre gramatical i un assistent personal.

Curs elaborat per la Universitat de Girona amb la col·laboració de la resta d'universitats catalanes i la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Parlo
Curs
Exercicis
Pdf
Semipresencial
Objectius

Oferir uns coneixements de català bàsic per a estudiants internacionals.

Descripció

Curs de català de supervivència de la Universitat Rovira i Virgili adreçat als estudiants internacionals. Aquest programa inclou:

  • 10 hores d'un curs presencial de llengua catalana

  • 10 hores de conversa amb un estudiant català

  • Sessió de cultura catalana

  • Visita a la ciutat 

image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Autoaprenentatge
Guia didàctica
Materials lingüístics
Text
En línia
Objectius

Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català, italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.

Descripció

En aquest web hi trobareu una gramàtica contrastiva, una guia didàctica i un petit mostrari de textos preparats. Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Competència comunicativa
Llegeixo
Parlo
Audiovisual
Text
En línia
Objectius

Millorar la qualitat de les exposicions orals.

Descripció

Recurs interactiu per donar suport al professorat universitari a l’hora d’avaluar les exposicions orals de l’estudiantat i ajudar-lo a millorar-ne la qualitat.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Pluriculturalitat
Text
Pdf
Objectius

Guia de lectura ràpida i enfocament pràctic que convida a reflexionar sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l’hora de viure i organitzar-se: les relacions entre mestre i professor, els costums a taula, el valor de la puntualitat, l'espai que cal mantenir en una conversa, els nivells de soroll o el llenguatge corporal són alguns dels temes que s'hi tracten. 

Descripció

Està pensada especialment per a estudiants, professors i membres del PAS que tenen previst fer una estada acadèmica en una universitat estrangera o que treballen diàriament amb persones de tot el món.

image/svg+xml
Competència comunicativa
Escric
Text
Pdf
Objectius

Garantir la qualitat lingüística i la coherència dels documents institucionals i acadèmics que generen les universitats.

Descripció

Guia breu per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat universitària. Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Pluriculturalitat
Joc
Test
En línia
Objectius

Fer conèixer als usuaris del joc la diversitat lingüística, donar-los pistes per gaudir-ne i aportar-los de manera lúdica una visió oberta de la vivència de les llengües i del seu aprenentatge.

Descripció

Presenta a qui hi juga vint-i-cinc preguntes amb enunciats que ha de puntuar entre 0 i 5. El jugador té un retorn explicatiu per a cada pregunta i, en haver-les respost totes, obté una puntuació que indica el seu nivell d'obertura a les llengües. Sigui quina sigui la puntuació obtinguda, qui ha participat en el joc pot llegir, al final del joc, un perfil complet de la persona "oberta a les llengües".

image/svg+xml
Com acollir
Conversem
Conversa
Text
Vocabulari
Pdf
Descripció

Fitxes de suport per a les persones (mentors, voluntaris lingüístics) que acullen els estudiants que s'inicien en l'aprenentatge del català. El material consta de set fitxes que reflecteixen situacions reals del dia a dia i contenen lèxic i expressions habituals i informació gramatical.

Aquest projecte ha estat elaborat pels tècnics de dinamització lingüística dels serveis lingüístics universitaris amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Pluriculturalitat
Text
Pdf
Objectius

Fer difusió entre la comunitat universitària d’un material que doni alguns consells, pràctics i entenedors, per ser una persona lingüísticament sostenible i compromesa amb la preservació de la biodiversitat lingüística.

Descripció

És un recurs multilingüe que es pot llegir en alemany, amazic, anglès, català, castellà, francès, esperanto, èuscar, gallec, grec, italià, japonès, occità, i en llengua de signes catalana, castellana i internacional.

image/svg+xml
Com acollir
Conversem
Pluriculturalitat
Conversa
Pdf
Objectius

Proporcionar idees, orientacions i propostes per gestionar de forma autònoma els intercanvis lingüístics i reflexionar sobre les similituds i diferències entre cultures i països a l’hora de viure i organitzar-se.

Descripció

La guia, editada en format PDF i disponible en diverses llengües (català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, occità, portuguès i xinès) consta de dos apartats. En el primer, s’explica en què consisteix un intercanvi lingüístic i es tracten temes com l’estructura de la trobada, la durada, el lloc o les activitats que s’hi poden fer. En el segon, es proposen temes de conversa i s’ofereix informació per reflexionar sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l’hora de viure i organitzar-se.

Elaborat pels serveis lingüístics universitaris amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Materials lingüístics
Text
En línia
Objectius

Oferir un portal terminològic de referència, resoldre els dubtes que puguin sorgir per mitjà de reculls multilingües de terminologia.

Descripció

Conté els termes, les definicions, les equivalències en diferents llengües i recursos molt útils per redactar textos acadèmics de qualitat.

image/svg+xml
Començo a parlar
Conversem
Conversa
Vocabulari
Pdf
Objectius

Oferir vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

Descripció

Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes (l’escola bressol, l’escola d’adults, la farmàcia, les herbes i les espècies, els àpats, etc.). El centre d’interès a què correspon cada làmina es troba en català, castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab, xinès, ucrainès i rus. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi.

Elaborat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

image/svg+xml
Materials lingüístics
Text
En línia
Objectius

Oferir recursos i pautes que ajuden a redactar textos científics i tècnics.

Descripció

Recomanacions per aconseguir la funció primordial dels textos i del llenguatge especialitzats: informar, transmetre i intercanviar coneixements de la manera més directa i objectiva possible.

image/svg+xml
Començo a parlar
Conversem
Àudio
Conversa
Vocabulari
MP3
Pdf
Objectius

S’adreça a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals.

Descripció

Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. Els diàlegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.

Elaborat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

image/svg+xml
Com acollir
Començo a parlar
Competència comunicativa
Conversem
Escric
Llegeixo
Parlo
Autoaprenentatge
Guia didàctica
Materials lingüístics
Text
En línia
Objectius

Promoure la conversa als participants del programa Voluntariat per la llengua (VxL), als professors de cursos de català presencials o en línia com a recurs didàctic a l’aula, als alumnes com a material de reforç fora de l’aula i a tothom qui vulgui aprendre i practicar català. 

Descripció

Fils de conversa consta de 10 unitats temàtiques que tracten temes d’actualitat i a cadascuna sempre hi trobareu quatre blocs que anomenem fils: Mira i parla; Escolta i parla; Guaita i opina i Parlem-ne i fem.

Cada fil proposa 4 activitats orientades a presentar vocabulari, fomentar la lectura entre iguals, practicar estructures lingüístiques i comunicatives i, sobretot, facilitar la conversa.

Aquest material ofereix més de 300 activitats que promouen la interacció i la conversa. Es pot consultar consultar-ne la guia d'ús per tenir una explicació més detallada del seu funcionament.

Elaborat per la Secretaria de Política Lingüística

image/svg+xml
Com acollir
Començo a parlar
Conversem
Conversa
Guia didàctica
Vocabulari
Pdf
Objectius

Oferir una proposta d’explotació didàctica de les làmines perquè els professionals disposin d’un model fàcil d’aplicar a l’aula.

Descripció

Inclou dues sèries diferents, totes dues indicades per fer acolliment lingüístic i nivell bàsic. La primera col·lecció conté 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i una guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l’aula. La segona col·lecció conté 17 làmines que presenten diàlegs basats en fets i personatges històrics de Catalunya i recollits en els noms dels carrers.

Elaborat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

image/svg+xml
Començo a parlar
Conec el país
Escric
Llegeixo
Audiovisual
Autoaprenentatge
Curs
Exercicis
Materials lingüístics
Vocabulari
En línia
Objectius

Oferir els recursos lèxics i gramaticals bàsics perquè un estudiant internacional que té previst fer una estada a Catalunya disposi de les eines per comunicar-se en català en diferents situacions del dia a dia.

Descripció

Curs de català basat en una selecció de continguts de nivell A1 i amb un fort component audiovisual: el fil conductor és una sèrie de ficció protagonitzada per una estudiant americana, l’Ella, que acaba d’arribar a Barcelona. Els vídeos de ficció es complementen amb vídeos de contingut lingüístic elocutats en anglès, materials diversos, fòrums i exercicis complementaris. S’inclouen també referències culturals.

Curs gratuït, obert a qualsevol persona del mon interessada en aprendre català i conèixer la cultura catalana, elaborat per un equip interdisciplinari de la UPF, amb el suport del Departament de Recerca i Universitats.

image/svg+xml
Conversem
Parlo
Conversa
Text
Vocabulari
Pdf
Objectius

Facilitar el diàleg i la conversa entre les persones aprenentes i les voluntàries que formen part del programa Voluntariat per la llengua o en clubs de lectura com als aprenents dels cursos de llengua catalana.

Descripció

Es tracta de diversos títols de temes, un material pensat per promoure el diàleg i la conversa, i alhora reforçar l’aprenentatge de la llengua a través de la lectura.

Elaborat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

image/svg+xml
Conec el país
Conversem
Text
Pdf
Objectius

Posar en relació l'aprenentatge lingüístic amb la realitat social, històrica i cultural de Catalunya.

Descripció

Material de suport per a l'aprenentatge del català de l'alumnat de nivell inicial que segueix cursos presencials, assisteix als centres d'autoaprenentatge o bé participa en programes d'intercanvi lingüístic. 

Elaborat per la Universitat de Barcelona.

image/svg+xml
Conversem
Conversa
App
Objectius

Potenciar l’ús social del català mitjançant aplicacions tecnològiques.

Descripció

Aplicació gratuïta per trobar parella lingüística. Gràcies al geolocalitzador, trobaràs una persona voluntària que parla català fluidament i una d’aprenent que tingui coneixements bàsics i vulgui adquirir fluïdesa.

Elaborada per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, la Generalitat Valenciana i els donatius de 205 mecenes.

image/svg+xml
Conec el país
Visc a Catalunya
Test
Text
Pdf
Objectius

Donar a conèixer quin és l’ús del català.

Descripció

En els darrers anys, centenars d’estudiants internacionals han arribat a Catalunya sense saber quina és la situació lingüística. Ets un d’ells? A continuació, es detallen alguns fets que us poden ajudar a conèixer-la.

Píndoles d’informació.

image/svg+xml
Conec el país
Visc a Catalunya
Test
Text
En línia
Objectius

Catalunya en un clic és un recull d’enllaços a llocs que proporcionen informació útil sobre la vida a Catalunya.

Descripció

Aquí hi ha alguna cosa per a tothom: història, cuina local, festivals, consells útils, entre d’altres. Si esteu pensant a venir aquí a estudiar, és un bon lloc per començar a planificar la vostra estada. Si ja heu aterrat, és un bon lloc per obtenir més informació sobre nosaltres.

image/svg+xml
Competència comunicativa
Conversem
Parlo
Text
Vocabulari
Pdf
Objectius

Familiaritzar-se amb les dues llengües que més es parlen a Catalunya.

Descripció

Acabes d’arribar a Catalunya? T’interessa conèixer els dos principals idiomes que es parlen aquí?

Aquesta guia de butxaca us introduirà tant al català com al castellà. Veureu el que tenen en comú i que fàcil que és començar a parlar-los. Produïda pels serveis lingüístics de les universitats catalanes.

image/svg+xml
Conec el país
Visc a Catalunya
Text
Pdf
Objectius

Donar a conèixer a les persones que vénen a una universitat de Catalunya diversos aspectes sobre els hàbits i el funcionament de la societat catalana.

Descripció

Amb aquesta guia podràs saber com se saluda una persona que s'acaba de conèixer, quan convé parlar a algú de tu o de vostè, com cal actuar quan ens conviden a sopar...

image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Parlo
Àudio
Vocabulari
En línia
Objectius

Proporcionar als estudiants estrangers una eina que els doni recursos per a la comunicació i que els faciliti l’aprofitament dels serveis que ofereix la universitat.

Descripció

Les Guies de conversa inclouen des de les expressions d'ús més freqüent, fins als recursos lingüístics més pràctics a l'hora de trobar allotjament o de sol·licitar qualsevol tràmit en els serveis públics i comercials. Disponible en 21 llengües que es combinen amb el català.

Elaborades pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Com acollir
Conec el país
Pluriculturalitat
Text
Pdf
Objectius

Facilitar la tasca a les persones que participen en l’acolliment de l'alumnat estranger que ve a estudiar a les universitats catalanes.

Descripció

S’adreça a les persones que treballen o col·laboren en la rebuda i integració d’aquest col·lectiu, i que té com a objectiu proporcionar-los uns recursos que els facilitin la tasca d’acolliment.

image/svg+xml
Parlo
Àudio
En línia
Objectius

Facilitar la comprensió de la fraseologia d'ús habitual a l'aula universitària en català, castellà i anglès.

Descripció

300 frases en català, castellà i anglès agrupades temàticament i arxius de so en format MP3. Elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Conec el país
Pluriculturalitat
Visc a Catalunya
Test
En línia
Objectius

Descobrir i contrastar aspectes culturals de Catalunya amb els països d'Europa. Afavorir la consciència intercultural i prendre consciència sobre el que compartim i ens diferencia.

Descripció

Preguntes tipus tests sobre aspectes socials de diversos països.

image/svg+xml
Escric
Llegeixo
Parlo
Sociolingüística
Audiovisual
Materials lingüístics
Text
En línia
Objectius

Millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional. La major part dels continguts d'Argumenta són aplicables al català, però també a altres llengües.

Descripció

L'Argumenta s'estructura en 24 unitats temàtiques de consulta independent i desiguals pel que fa a l'extensió i té dues concrecions materials, una com a recurs de consulta i una altra com a producte formatiu dels serveis lingüístics universitaris catalans.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de la resta d'universitats catalanes, i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

image/svg+xml
Com acollir
Conversem
Conversa
Text
Vocabulari
Pdf
Objectius

Eina de suport als mentors i voluntaris lingüístics que participen en programes d’acollida de les universitats catalanes i que sovint es troben fent pràctica lingüística amb estudiants d’altres llocs del món que no saben català ni castellà o en tenen un coneixement molt bàsic.

Descripció

Conté  frases i expressions per practicar, continguts gramaticals complementaris explicats d’una manera senzilla i informació cultural que pot tenir interès per a les persones acabades d’arribar al nostre país. Aquest recurs ha rebut el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

Sí, a l’apartat de recursos d’Intercat trobaràs cursos virtuals de català de franc. Pots trobar el curs que més s’adeqüi a les teves necessitats fent servir els filtres.