L'Institut Ramon Llull (IRL) convoca periòdicament proves oficials per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català a diverses ciutats del món per obtenir els certificats internacionals de català. Les proves són de diferents nivells i s'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Les proves per a l'obtenció dels Certificats de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull són exàmens lliures dissenyats per avaluar la competència lingüística dels candidats independentment del lloc i del mètode que hagin seguir per adquirir la llengua.

Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Pes
-34
Seccions
Pes
-34