Lingcat

Lingcat é unha web sobre a lingua catalá que ten como obxectivo resolver as principais dúbidas sobre a realidade sociolingüística de Cataluña e dos territorios de fala catalá, e sobre como esta realidade se reflicte na vida universitaria.

A consulta de Lingcat tamén pode ser útil para todas aquelas persoas que antes da súa chegada a Cataluña, ou xusto cando acaban de chegar, se queiran informar rapidamente sobre a situación actual do catalán.

Accede á web

Sabías que...?

  • A lingua catalá é unha lingua románica, é dicir, pertence ao grupo de linguas que teñen como orixe común o latín.
  • As universidades de Cataluña teñen como lingua propia o catalán.
  • O catalán é a lingua de uso normal na actividade docente e administrativa nas universidades catalás.
  • Os estudantes de programas de intercambio comparten as aulas cos estudantes cataláns.
  • Os programas de acollida que hai en todas as universidades inclúen sesións de benvida, a aprendizaxe da lingua catalá, a posibilidade de ter unha parella lingüística con quen practicar a lingua que se aprende, ou a oportunidade de participar en saídas.
  • Os medios de comunicación de masas da área de fala catalá utilizan habitualmente a lingua catalá.
  • A maioría de universidades teñen documentos informativos sobre a súa realidade sociolingüística en Internet.
  • Dos 13,5 millóns de persoas que viven no ámbito lingüístico catalán, máis de 9 millóns falan esta lingua e 11 enténdena.
  • Aproximadamente o 60% das clases das universidades catalás é en catalán. A lingua en que se imparte cada materia é unha información pública que aparece nas guías docentes.
  • A maioría de cidadáns de Cataluña son competentes en dúas das linguas oficiais en Cataluña, o catalán e o castelán (a terceira lingua oficial é o occitano, denominado aranés en Arán).