Tes algunha dúbida ou suxestión?

Queres explicarnos a túa experiencia?

Sabías que...?

O catalán é a lingua de uso normal na actividade docente e administrativa nas universidades catalás.

Testemuños

«Porque Cataluña dá a benvida ás persoas do estranxeiro. É unha forma de agradecerllo. E, ademais, porque é unha lingua foneticamente moi divertida.»

Intercambio lingüístico

Aviso legal

Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade da Generalitat de Catalunya ou dalgún organismo vinculado a esta, ou de terceiros que autoricen o uso destes contidos á Generalitat de Catalunya.

Todos os dereitos están reservados. Todo acceso a este sitio web queda suxeito ás seguintes condicións:

Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos.

A información administrativa facilitada a través desta web non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións xerais e dos actos que deban publicarse formalmente no DOGC e noutros diarios oficiais, cuxa edición impresa é o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido.

A Administración da Generalitat non é responsable da información que se pode obter a través de enlaces a sistemas externos que non dependan desta Administración.

A Generalitat de Catalunya non garante que a web e o servidor estean libres de virus, e non se responsabiliza dos prexuízos ocasionados polo acceso á web ou pola imposibilidade de acceder á mesma.

En ningún caso as cookies ou outros medios de natureza análoga que se poidan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar á persoa física usuaria da web.

Se es estudante de mobilidade, esta app é para ti.

As universidades propoñen

Os estudantes internacionais da UB móvense

Visita al refugi antiaeri de la plaça del Diamant

Próxima actividade: Barcelona 7/3/2017

Acompáñaos!

Tes unha parella lingüística? Queres saír con ela e outros estudantes da UPF?

Visita al turó de la Rovira, al turó del Carmel i al Parc Güell + esmorzar internacional de fi de trimestre

Próxima actividade: Barcelona 11/3/2017

Apuntádevos ás visitas guiadas!

Sabes que é...?

Castell

Castell

Torre humana de dimensións e altura variables, formada por castellers subidos uns enriba dos ombreiros doutros, propia de certas festas populares.

Glosario