Tes algunha dúbida ou suxestión?

Queres explicarnos a túa experiencia?

Sabías que...?

A lingua catalá é unha lingua románica, é dicir, pertence ao grupo de linguas que teñen como orixe común o latín.

Testemuños

«Para abrir o meu ouvido e o meu sentimento, máis aló das palabras. Para entender que é e que non é un país ou unha fronteira. E, sobre todo, para gozar.»

Intercambio lingüístico

Aviso legal

Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade da Generalitat de Catalunya ou dalgún organismo vinculado a esta, ou de terceiros que autoricen o uso destes contidos á Generalitat de Catalunya.

Todos os dereitos están reservados. Todo acceso a este sitio web queda suxeito ás seguintes condicións:

Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos.

A información administrativa facilitada a través desta web non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións xerais e dos actos que deban publicarse formalmente no DOGC e noutros diarios oficiais, cuxa edición impresa é o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido.

A Administración da Generalitat non é responsable da información que se pode obter a través de enlaces a sistemas externos que non dependan desta Administración.

A Generalitat de Catalunya non garante que a web e o servidor estean libres de virus, e non se responsabiliza dos prexuízos ocasionados polo acceso á web ou pola imposibilidade de acceder á mesma.

En ningún caso as cookies ou outros medios de natureza análoga que se poidan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar á persoa física usuaria da web.

Se es estudante de mobilidade, esta app é para ti.

As universidades propoñen

Os estudantes internacionais da UB móvense

Visita al refugi antiaeri de la plaça del Diamant

Próxima actividade: Barcelona 7/3/2017

Acompáñaos!

Tes unha parella lingüística? Queres saír con ela e outros estudantes da UPF?

Visita al turó de la Rovira, al turó del Carmel i al Parc Güell + esmorzar internacional de fi de trimestre

Próxima actividade: Barcelona 11/3/2017

Apuntádevos ás visitas guiadas!

Sabes que é...?

Sant Jordi

Sant Jordi

Patrón de Cataluña cuxa festividade celébrase o 23 de abril. A festa de Sant Jordi (San Xurxo) é o Día do Libro e da rosa.

Glosario