Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

La majoria d'universitats tenen documents informatius sobre la seva realitat sociolingüística a Internet.

Testimonis

L'Anna Maria ha fet tàndem amb l'Irma "He conegut molta gent en aquest programa, he practicat dues llengües que no són les meves. Estic realment satisfeta d'haver participat en els tàndems de la UdG."

Intercanvi lingüístic

Romanica Intercom

Recurs que parteix de l'enfocament Eurom4 (projecte de quatre universitats europees) i que proposa aprendre de manera simultània a llegir en quatre noves llengües (portuguès, espanyol, català, italià o francès). Tot l'aprenentatge es basa en el bagatge lingüístic que tenim com a parlants d'una d'aquestes llengües romàniques com a llengua materna i en l'alta proximitat d'aquestes llengües entre si.

Hi trobareu una gramàtica contrastiva, una guia didàctica i un petit mostrari de textos preparats. Les activitats són autoavaluatives.

URL:
http://www.romanicaintercom.com/

Nivell:

Adquisició del nivell A1 de comprensió oral i entre el B1 i el B2 de comprensió escrita.

Objectius:

Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català, italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.

Destinataris:

Adreçat a aquelles persones que volen ensenyar segons aquest enfocament i a les que es disposen a aprendre de manera autònoma.

Competències:

Comprensió lectora de quatre llengües romàniques.

Modalitat:

En línia

Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l'antic Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Mou-te en 11 idiomes