Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

La llengua catalana és una llengua romànica, és a dir, pertany al grup de llengües que tenen com a origen comú el llatí.

Testimonis

"Em vaig matricular al curs de català perquè volia aprendre la llengua de Catalunya. D'altra banda, això em permetrà fer un curs de català quan tornaré a Anglaterra, en el meu darrer any de carrera, i volia saber-ne una mica abans de començar-lo".

Intercanvi lingüístic

Romanica Intercom

Recurs que parteix de l'enfocament Eurom4 (projecte de quatre universitats europees) i que proposa aprendre de manera simultània a llegir en quatre noves llengües (portuguès, espanyol, català, italià o francès). Tot l'aprenentatge es basa en el bagatge lingüístic que tenim com a parlants d'una d'aquestes llengües romàniques com a llengua materna i en l'alta proximitat d'aquestes llengües entre si.

Hi trobareu una gramàtica contrastiva, una guia didàctica i un petit mostrari de textos preparats. Les activitats són autoavaluatives.

URL:
http://www.romanicaintercom.com/

Nivell:

Adquisició del nivell A1 de comprensió oral i entre el B1 i el B2 de comprensió escrita.

Objectius:

Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català, italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.

Destinataris:

Adreçat a aquelles persones que volen ensenyar segons aquest enfocament i a les que es disposen a aprendre de manera autònoma.

Competències:

Comprensió lectora de quatre llengües romàniques.

Modalitat:

En línia

Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l'antic Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Mou-te en 11 idiomes