Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

El català és la llengua d'ús normal en l'activitat docent i administrativa a les universitats catalanes.

Testimonis

"Perquè Catalunya dóna la benvinguda a les persones de l'estranger. És una manera de donar-li'n les gràcies. També perquè és una llengua fonèticament molt divertida".

Intercanvi lingüístic

Romanica Intercom

Recurs que parteix de l'enfocament Eurom4 (projecte de quatre universitats europees) i que proposa aprendre de manera simultània a llegir en quatre noves llengües (portuguès, espanyol, català, italià o francès). Tot l'aprenentatge es basa en el bagatge lingüístic que tenim com a parlants d'una d'aquestes llengües romàniques com a llengua materna i en l'alta proximitat d'aquestes llengües entre si.

Hi trobareu una gramàtica contrastiva, una guia didàctica i un petit mostrari de textos preparats. Les activitats són autoavaluatives.

URL:
http://www.romanicaintercom.com/

Nivell:

Adquisició del nivell A1 de comprensió oral i entre el B1 i el B2 de comprensió escrita.

Objectius:

Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català, italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.

Destinataris:

Adreçat a aquelles persones que volen ensenyar segons aquest enfocament i a les que es disposen a aprendre de manera autònoma.

Competències:

Comprensió lectora de quatre llengües romàniques.

Modalitat:

En línia

Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l'antic Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Mou-te en 11 idiomes