Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

Aproximadament el 60 % de les classes de les universitats catalanes és en català. La llengua en què s'imparteix cada assignatura és una informació pública que apareix en les guies docents.

Testimonis

"Em vaig matricular al curs de català perquè volia aprendre la llengua de Catalunya. D'altra banda, això em permetrà fer un curs de català quan tornaré a Anglaterra, en el meu darrer any de carrera, i volia saber-ne una mica abans de començar-lo".

Intercanvi lingüístic

Parla.cat

Espai que ofereix una proposta formativa que s'organitza en quatre nivells i dues modalitats d'aprenentatge. S'hi poden trobar vídeos, àudios, jocs, activitats amb animació,... Ofereix, a més a més, un glossari, transcripcions, assistents i un espai de contingut lúdic i cultural. Un cop finalitzats els cursos del Parla.cat, l'alumnat haurà assolit els coneixements necessaris per optar a les proves oficials de la Secretaria de Política Lingüística que s'organitzen de manera presencial.

URL:
http://www.parla.cat

Nivell:

Bàsic - Elemental - Intermedi - Suficiència

Objectius:

Difondre recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana.

Destinataris:

Adreçat a persones que es dediquen a l'ensenyament de la llengua catalana i a tota persona interessada a aprendre l'idioma.

Competències:

Des de comprendre textos senzills i escriure'n de breus utilitzant un lèxic bàsic, fins a la comprensió de textos argumentatius de diversos àmbits, textos orals de ficció, l'exposició oral d'arguments en situacions formals i la correcta redacció de textos argumentatius coherents, ben cohesionats i adequats a la situació comunicativa.

Modalitat:

Lliure: Permet l'aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés.
Amb tutoria: Compta amb el suport d'un tutor o tutora i és de pagament.

Elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Mou-te en 11 idiomes