Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

El català és la llengua d'ús normal en l'activitat docent i administrativa a les universitats catalanes.

Testimonis

"Per obrir la meva oïda i el meu sentiment, més enllà de les paraules. Per entendre què és i què no és un país o una llengua o una frontera. I sobretot, per gaudir".

Intercanvi lingüístic

Com comunicar. 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces

Recurs interactiu per donar suport al professorat universitari a l’hora d’avaluar les exposicions orals de l’estudiantat i ajudar-lo a millorar-ne la qualitat.

URL:
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

Nivell:

Suficiència – superior.

Objectius:

Millorar la qualitat de les exposicions orals.

Destinataris:

Professorat que ha d’avaluar les presentacions orals del seu alumnat.

Competències:

Producció de textos orals formals propis de l’àmbit universitari.

Modalitat:

En línia.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.
Mou-te en 11 idiomes