Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

Els estudiants de programes d'intercanvi comparteixen les aules amb els estudiants catalans.

Testimonis

"M'agrada moltíssim aprendre català per poder integrar-me a la societat de Catalunya, i a més em facilita poder parlar amb els meus veïns i amics. Faig un màster en Telecomunicació i m'agradaria molt defensar el projecte final en català, no solament perquè és un repte per a mi, sinó perquè m'agrada molt aquest idioma i relacionar-me amb els catalans en la seva llengua".

Intercanvi lingüístic

Com comunicar. 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces

Recurs interactiu per donar suport al professorat universitari a l’hora d’avaluar les exposicions orals de l’estudiantat i ajudar-lo a millorar-ne la qualitat.

URL:
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

Nivell:

Suficiència – superior.

Objectius:

Millorar la qualitat de les exposicions orals.

Destinataris:

Professorat que ha d’avaluar les presentacions orals del seu alumnat.

Competències:

Producció de textos orals formals propis de l’àmbit universitari.

Modalitat:

En línia.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.
Mou-te en 11 idiomes