Tens algun dubte o suggeriment?

Ens vols explicar la teva experiència?

Sabies que...

Els mitjans de comunicació de masses de l'àrea de parla catalana utilitzen habitualment la llengua catalana.

Testimonis

La Margarita ha fet tàndem amb la M. Elena "M'ha agradat molt aquesta experiència i m'agradaria repetir-la durant el segon semestre"

Intercanvi lingüístic

Class-Talk UPC

300 frases en català, castellà i anglès agrupades temàticament i arxius de so en format MP3.

URL:
http://www.upc.edu/slt/classtalk/

Nivell:

Intermedi

Objectius:

Facilitar la comprensió de la fraseologia d'ús habitual a l'aula universitària en català, castellà i anglès.

Destinataris:

Adreçat a tot l’estudiantat i professorat, internacional i autòcton, que s’ha d’expressar a l’aula en una llengua que no és la pròpia.

Competències:

Comprensió i producció de frases orals i escrites pròpies de l'àmbit docent.

Modalitat:

En línia.

Elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
Mou-te en 11 idiomes